Om Spelis

Spelis är en teckenspråkig spelförening som är belägen i Malmö.
Vår huvudsakliga verksamhet är för teckenspråkiga spelintresserade runtom i Malmö. Övriga i Sverige är varmt välkomna till våra verksamheter.
Föreningen Spelis är ansluten till Sverok.

Kontaktinfo Spelis
Besöksadress: Almbacksgatan 4, 21154 Malmö
E-post: spelis.tsp(a)gmail.com
Facebook: facebook.com/spelis2015
Styrelse: Patrik Holmström (ordförande), Leif Linse (sekreterare), Viktor Jäderlund (Kassör), Rasmus Olsson (Ledamot) och Muhamed Kaljanac (Ledamot)